NOVA CATALANITAT.PSICOESTÈTICA ESPINALTIANA

COM CREEM LA NOVA REPÚBLICA CATALANA. PRESENTACIÓ LLIBRE"NOVA CATALANITAT"

Benvolguts/des,

Per primera vegada a Catalunya, ja en temps de la nostra REPÚBLICA, presentaré la més àmplia i documentada proposta per anar-la creant sólidament. L'esmentada proposta està pensada per facilitar les renovacions directives personals, professionals i polítiques que tan hi convenen. Cosa que fa la PSICOESTÈTICA. Hi ha bons recursos per afermar-se i estar ben preparat per afrontar els reptes de l'esdevenidor. Així, sumada amb altres ben qualificades propostes, els catalans aconseguirem democràticament la millor plenitud.