Ple ordinari

Data i hora: 
dimarts, 18 novembre, 2014 -
20:00 a 21:00

TEMES A TRACTAR

1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior.

2.- Donar compte decrets alcaldia.

3.- Aprovació inicial pressupost 2015.

4.- Incoació expedient cessió nau nº 3.

5.- Donar compte resolució SOC i informe seguiment d'intervenció núm. 28

6.- Precs i preguntes.

Categoria: 
Lloc: 
Sala de Sessions