Turisme Eqüestre Tècnic (TET)

Turisme Eqüestre Tècnic (TET)

El turisme eqüestre es desenvolupa en el medi natural, el qual, comporta tota una serie de riscos tant pel cavall com pel genet, que es poden solventar amb el TET, aportant una activitat més segura per tots.

El TET és el conjunt de coneixements tècnics per la pràctica del turisme eqüestre.

Com a Associació i juntament amb el nostre soci professional i qualificat Salvador Navarro  iniciem una proposta de cursets, classes, jornades, etc. de turisme eqüestre tècnic (TET) per socis i aficionats a l'equitació a l'aire lliure:

Cursets i Classes:

Tracte i Maneig

- Característiques generals del cavall: Sentits, comportament, reaccions

- Relació cavall genet: comunicació+tracte = comportament

- Maneig: Boxes, quadres, picadero, exterior, ruta, estabulació, comportament,  ...

Tècniques d'equitació

- Maneig del cavall: exercicis peu a terra amb corda i sense corda per domar, calentar, corregir, ... (Doma natural)

- Muntada i desmuntada - posició del genet (equilibrat) - tècnica de sortida i retenció del cavall en l'equitació a l'aire lliure - precaucions (Biodinàmica)

- Aires del cavall: el pas , el trot i el galop. Parades, transicions, girs, canvis de direcció, ...

- Tècniques de muntada en els diferents aires en el picadero, pista de trec i en terreny de diferent dificultat. Superació d'obstacles i iniciació al salt (doma natural)

- TREC (Tècniques de Rutes Eqüestres de Competició)

Equitació terapèutica

- Teràpies de relació: comunicació, autodomini, autoconfiança, tensió i temps de tensió.

- Teràpies psicomotrius: to muscular, articulacions de la colunma, la pelvis i extremitats, equililibri i rectitud del tronc, la lateralitat, coordinació de moviments, activació dels sentits i revelació sensorial.

- Teràpiesde socialització: relació genet cavall, relació grup activitat i relació anmb l'entorn general.

Jornades i/o Stages

- Els sentits del cavall

- Característiques principals del comportament del cavall

- L'aparell digestiu del cavall (anotomia i funcionament)

- Alimentació del cavall

- Primers auxilis del cavall

- Equip de ruta del genet i cavall

- Creació, planificació i desenvolupament d'una ruta eqüestre

- TREC

Aquesta proposta és basica i orientativa, oberta a noves idees, suggeriments i desitjos sobre nous cursets, jornades, stages, etc.

Salvador Navarro Tuneu

Tècnic eqüestre dels Cowboys de la Selva

Telf. 646 226 212