Webs gratuites pels usuaris d'Anglès en Xarxa

A partir d'aquest moment, totes les entitats, grups, associacions, artistes locals, escoles públiques o privades que disposen d'un usuari per publicar al nostre portal, tenen a la seva disposició una web gratuïta que s'alimenta automàticament del que publiquen a anglesenxarxa.net.

L'adreça de les webs és anglesenxarxa.net/webs/[nom-usuari-registrat], on [nom-usuari-registrat] és l'usuari que utilitzeu per conectar-vos.
Per exemple, si l'usuari de l'entitat és "cowboys", la web té l'adreça http://anglesenxarxa.net/webs/cowboys

Si aneu a http://anglesenxarxa.net/organitzadors-activitats trobareu la llista completa d'entitats registrades i un enllaç a les seves webs, tant la principal com la d'anglès en xarxa.

Això és especialment útil per a les entitats que no disposen de web. Tot el què publiquin al portal anirà a parar directament a la seva web d'anglesenxarxa i les seves activitats tindran molta més visibilitat i difusió que si només utilitzen un facebook.

Si voleu veure alguns exemples de webs generades automàticament a partir de contingut publicat, us recomanem: