Presentació del llibre

Dissabte,9 de juliol a les 11 del matí:
Presentació del llibre:
" Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarrabascos.
Els camins històrics de la plana selvatana( La Selva i el Gironès)".
del Centre d'Estudis Selvatans
Intervindran:INTERVINDRAN:
Josep Casadellà, regidor
Georgina Linares, directora
Joan Llinàs, president del CES
Elvis Mallorquí, coordinador
Ricard Teixidor, coautor