EMPRESES I PERSONES EMPRENEDORES: NOVA CONVOCATÒRIA AJUTS LEADER

La nova convocatòria d’ajuts Leader per a la diversificació de l’economia rural s’obrirà en breu. Aquests ajuts, finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) són subvencions a fons perdut per a la creació, ampliació i/o millora de negocis situats en l’àmbit territorial d’ADRINOC, i poden suposar un ajut d’un 25% a un 40% de l’import de la inversió.

A fi de donar a conèixer a totes les empreses i persones emprenedores del territori els detalls d’aquesta nova convocatòria, dimecres 23 de novembre es farà la sessió informativa del Ter-Brugent a Amer (15:30 a 16:30, Can Boles. Pça. Església, 5)

A qui s'adreça: persones emprenedores, empreses fins a 250 treballadors, comerços, atònoms... (persones físiques o jurídiques -microempreses, PIME’s, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%). També inversors o empreses que vulguin implantar-se en aquests municipis.

-Inversió mínima: 12.000€ sense IVA.
-Màxim: 100.000€ projecte (200.000€ en tres anys).

El LEADER és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.CAT 2020), dirigit a la promoció del desenvolupament local en les zones rurals, en base a la qual es convoquen ajuts dirigits a la dinamització econòmica i creació d’ocupació en el medi rural.

Són ajuts de fons europeus per a inversions privades: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIME’s, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%), adreçats a tot tipus de negocis i d’empreses fins a 250 treballadors.

Requisits: 1/ Els que marquin les bases de la convocatòria que publica anualment el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). 2/ Realitzar inversions d’un mínim de 12.000€ (sense IVA) en l’àmbit territorial Leader (en el cas del Ter-Brugent, tots els municipis excepte Anglès). 3/ Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o concessió municipal). 4/ Mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada durant 5 anys.

Percentatge de subvenció: entre 25% i 40% de la inversió (màxim 100.000€ per projecte; màxim 200.000€ en 3 anys).

Limitacions: 1. No són subvencionables les inversions iniciades amb anterioritat a la data de la visita de no inici d’obres. 2. No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica. 3. No totes les despeses són subvencionables (vehicles, taxes, reposicions, etc.). 4. Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, programes informàtics, pàgines web, etc.).

Selecció d’empreses per atorgament ajuts: segons concurrència competitiva criteris Adrinoc (s’informarà a la sessió). S'ha modificat la puntuació per donar més prioritat a les empreses i persones emprenedores de municipis petits.

PDF adjunt: